Klassisk Massage 30-90 minuter

Klassisk djupgående massage som löser upp och motverkar spänningar i muskulaturen.  Behandlingen anpassas efter dina behov. Några av de positiva effekterna av regelbunden massage:

   

Priser

30 min, 425:-

45 min, 525:-

60 min, 650:-

90 min, 925:-